من دلم نمی خواد کسی منو از دوستام جدا کنه!

من دلم نمی خواد کسی منو از دوستام جدا کنه!

قرار نیست کسی این کار رو بکنه!

کارتون ساختن با دوستان و خانواده حتی هیجان انگیزتر هم هست. کلی اتفاق های غیرمنتظره، بداهه سازی و نوآوری های ناگهانی تو راهه! و البته یه عالمه هم خنده!
طراحی شده در استدیو کفشدوزک