داستان ما


کفشدوزک حاصل تلاش شبانه روزی تیمی از افراد متخصص است که در حال حاضر تمام تلاش خود را در راستای بهبود همین اپلیکیشن (کفشدوزک) قرار داده است. دفتر تیم ما در تهران قرار دارد.

در حال حاضر تیم کفشدوزک از چهار عضو ثابت تشکیل شده و مرهون بی شمار افراد بی نظیری است که مهر و دانش آن ها در تار و پود محصول ما تنیده شده است.

ایده اولیه کفشدوزک آبان ماه 1392 در آتلیه های طراحی صنعتی دانشگاه تهران شکل گرفت. از همان ابتدا ایده ساده و گیرا بود: کاراکترها را با انگشتانت حرکت بده و جای آن ها صحبت کن! با این کار می خواستیم کمک کنیم تا بچه ها جسارت داستان گویی را پیدا کنند. داستان خودشان را.

ایده کوچک ما کم کم رنگ واقعیت گرفت. حمایت های خوبی صورت گرفت. مشکلات و فشارها فراوان بود. روزها دانشگاه رفتن و شب بیداری برای کار. اما بالاخره نسخه ای اولیه در شهریور 1393 آماده ارائه به بازار شد. با وجود ایرادهای فراوانی که در کار بود، سیل نظرات مساعدی که بی منت به سمت ما روان شد نشانمان داد که اتفاق های بزرگی در راه است. بیش از پیش ایمان آوردیم که رسالتی بزرگ بر دوش داریم. تیم مان را سامانی دوباره دادیم و بهبود و رفع ایرادهای کفشدوزک را با جدیت دنبال کردیم. آرمان ها و هدف هایمان را بارها مرور کردیم و هر قدم که برداشتیم از خود پرسیدیم آیا این همان چیزی است که در دستان فرزندانمان می پسندیم؟ و اگر جواب منفی بود، تجدید نظر کردیم، بدون ترس از "دور ریختن" و "از ابتدا آغاز کردن".

نسخه جدید در خرداد سال 94 به بازار ارائه شد. این که کفشدوزک و محصولات آینده ما چه نقشی در زندگی مردمان پیدا خواهند کرد را زمان قضاوت می کند. احساس خوشبختی می کنیم از این که به کم قانع نیستیم و به کار با کیفیت اعتقاد داریم و می دانیم که نسل نو لیاقت آن را دارد. ما می خواهیم ورای محدودیت های جغرافیایی و اجتماعی، لحظه های کودکان را با تجربه های ناب پر بار کنیم.

فرید آیت
نیکو فروردین
محمود علامه امیری
علیرضا غمخوار
طراحی شده در استدیو کفشدوزک