معلم ها

معلم ها

هنگامی که بازی و آموزش به هم می رسند اتفاقاتی شگفت انگیز می افتد. آموزش لذت بخش و سرگرم کننده می شود و اثرات آن عمیق تر بر جا می ماند. کفشدوزک ساده است و قابلیت ها بی شمار.
طراحی شده در استدیو کفشدوزک